Bao đựng thẻ nhựa 2 mặt

Bao đựng thẻ nhựa 2 mặt Chất liệu bao nhựa: Được lựa chọn loại nhựa cứng, đẹp và chất lượng, thiết kế bao nhựa dọc trong 2 mặt. Hình dáng: bao nhựa dọc Size khổ Dọc: 6.8cm x 11cm Kích thước thẻ đeo: 5.4cm x 85cm Đóng gói: 6 chiếc/ hộp Màu sắc: đủ màu Thiết kế: dùng thẻ 2 mặt Công

Bao đeo nhựa nhân viên

Bao đeo nhựa nhân viên Bao đeo nhựa, bao đeo nhựa trưởng phòng, bao đeo nhựa phó phòng, bao đeo nhựa nhân viên, bao đeo nhựa kế toán, bao nhựa đeo phòng kinh doanh, bao đeo nhựa nhân viên Chất liệu bao da: Được lựa chọn mẫu da đẹp nhất, đường may đều, thiết kế bao

Bao đeo nhựa cao cấp

Bao đeo nhựa cao cấp Bao đeo nhựa , bao đeo nhựa phụ huynh, bao đeo nhựa bảo vệ, bao đeo nhựa  lao công, bao đeo nhựa nhân viên căn tin, bao đeo nhựa cao cấp Chất liệu bao da: Được lựa chọn mẫu da đẹp nhất, đường may đều, thiết kế bao da ngang, bao

Bao đeo thẻ nhựa dẽo cao cấp

Bao đeo thẻ nhựa dẽo cao cấp Bao đeo thẻ nhựa dẽo, bao đeo thẻ nhựa dẽo thời trang, bao đeo thẻ nhựa dẽo học sinh, bao đeo thẻ nhựa dẽo giáo viên, bao đeo thẻ nhựa dẽo cao cấp Chất liệu bao nhựa: Được lựa chọn loại nhựa dẽo bền, đẹp và chất lượng,

Bao đeo nhựa ngang

Bao đeo nhựa ngang Bao nhựa cao cấp, bao nhựa thời trang, bao nhự học sinh, bao nhựa giáo viên, bao đeo nhựa ngang Chất liệu bao nhựa: Được lựa chọn loại nhựa dẽo bèn, đẹp và chất lượng, thiết kế bao nhựa ngang, bao nhựa ngang trong 2 mặt. Hình dáng: bao nhựa ngang

Bao nhựa cao cấp 2020

Bao nhựa cao cấp 2020 Bao nhựa cao cấp, bao nhựa thời trang, bao nhự học sinh, bao nhựa giáo viên, bao nhựa cao cấp 2020 Chất liệu bao nhựa: Được lựa chọn loại nhựa dẽo bèn, đẹp và chất lượng, thiết kế bao nhựa ngang, bao nhựa dọc trong 2 mặt. Hình dáng: bao