Dây đeo thẻ satin Mario v.1

Dây đeo thẻ satin Mario v.1 dây đeo thẻ sinh viên, dây đeo thẻ giáo viên, dây đeo thẻ trường học, dây đeo thẻ đại

Dây đeo thẻ satin Mario v.2

Dây đeo thẻ satin Mario v.2 dây đeo thẻ sinh viên, dây đeo thẻ giáo viên, dây đeo thẻ trường học, dây đeo thẻ đại

Bao đeo thẻ K-01

Kích thước lọt lòng: 65 x 90 mm Thẻ nhựa chất lượng tốt, bền nhẹ và an toàn, góc cạnh được dập máy khá chắc

Dây đeo móc khóa mẫu Usagyuuun

Dây đeo móc khóa mẫu Usagyuuun dây đeo móc khóa sinh viên, dây đeo móc khóa giáo viên, dây đeo móc khóa trường học, dây