Dây đeo thẻ Viện KH & CN khai thác thủy sản

Dây đeo thẻ Viện KH & CN khai thác thủy sản Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 2cm Móc khóa: móc khóa khỉ Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế

Dây đeo móc khóa 2cm AGRIDRONE

Dây đeo móc khóa 2cm AGRIDRONE Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Móc khoá: Móc khóa khỉ đen Kích thước 2cmx15cm Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 1 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 2-3 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc