Bao da cao cấp TÍM 2020

Bao da cao cấp TÍM 2020 Chất liệu bao da: Được lựa chọn mẫu da đẹp nhất, đường may đều, thiết kế bao da ngang, bao da dọc trong 1 mặt hoặc trong 2 mặt Bao da cao cấp, bao da cao cấp hiệu trưởng, bao da cao cấ phiệu phó, bao da cao cấp