Bao đeo thẻ K-02

Kích thước lọt lòng: 93 x 62 mm Thẻ nhựa chất lượng tốt, bền nhẹ và an toàn, góc cạnh được dập máy khá chắc

Bao đeo thẻ Y307

Kích thước lọt lòng: 90 x 120 mm Thẻ nhựa chất lượng tốt, bền nhẹ và an toàn, góc cạnh được dập máy khá chắc

Bao đeo thẻ Y107

Kích thước lọt lòng: 60 x 85 mm Thẻ nhựa chất lượng tốt, bền nhẹ và an toàn, góc cạnh được dập máy khá chắc

Bao đeo thẻ Y108

Kích thước lọt lòng:90 x 55 mm Thẻ nhựa chất lượng tốt, bền nhẹ và an toàn, góc cạnh được dập máy khá chắc chắn.

Bao đeo thẻ K-01

Kích thước lọt lòng: 65 x 90 mm Thẻ nhựa chất lượng tốt, bền nhẹ và an toàn, góc cạnh được dập máy khá chắc