Dây satin CLB hợp tác quốc tế – ICC PTU2

Dây satin CLB hợp tác quốc tế – ICC PTU2 Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 2cm Móc khóa: móc khóa khỉ Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và

Dây satin Trung tâm khai thác hạ tầng

Dây satin Trung tâm khai thác hạ tầng Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 1.5cm Móc khóa: móc khóa nhựa uhoo Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt

Dây polyester HANH TIGER

Dây polyester HANH TIGER Chất liệu: polyester in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 2cm Móc khóa: móc khóa khỉ Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc (50% giá trị đơn

Dây Satin Open Studio

Dây Satin Open Studio Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 1.5cm Móc khóa: móc khóa nhựa uhoo Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc (50% giá trị

Dây Satin CLEVERACADEMY- TT NGOẠI NGỮ THÔNG MINH

Dây Satin CLEVERACADEMY- TT NGOẠI NGỮ THÔNG MINH Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 2cm Móc khóa: móc khóa khỉ Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc

Dây satin BTH- Bệnh viện hiến máu huyết học

Dây satin BTH- Bệnh viện hiến máu huyết học Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 1.5cm Móc khóa: móc khóa nhựa uhoo Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và

Dây đeo thẻ VNPT – Vinaphone

Dây đeo thẻ VNPT – Vinaphone Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 1cm Móc khóa: Móc khóa oval Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc (50% giá

Dây đeo thẻ Thẻ Vision Group

Dây đeo thẻ Thẻ Vision Group Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 1.5cm Móc khóa: Khoá khỉ Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc (50% giá trị

Dây đeo thẻ UNILEVER

Dây đeo thẻ UNILEVER Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 2.5cm Móc khóa: Khoá chữ D Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc (50% giá trị đơn

Dây đeo thẻ CLB hiến máu Cần Thơ

Dây đeo thẻ CLB hiến máu Cần Thơ Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 1.5cm Móc khóa: Khoá khỉ Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc (50%

Dây đeo thẻ Xuân Tình Nguyện – Đại học mở TP.HCM

Dây đeo thẻ Xuân Tình Nguyện – Đại học mở TP.HCM Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 1.5cm Móc khóa: Khoá khỉ Phụ kiện: Không phụ kiện Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và

Dây đeo thẻ FPT UNIVERSITY

Dây đeo thẻ FPT UNIVERSITY Chất liệu: satin in chuyển nhiệt Kích thước dây: Chiều ngang 2cm Phụ kiện: Khóa khỉ, khóa treo Thời gian làm mẫu: 2-3 ngày với số lượng 100 sợi trở lên Thời gian làm hàng: 3-5 ngày kể từ ngày duyệt file thiết kế và đặt cọc (50% giá trị đơn hàng) Giá tùy