Bao da cao cấp ĐEN 2020

Bao da cao cấp ĐEN 2020 Chất liệu bao da: Được lựa chọn mẫu da đẹp nhất, đường may đều, thiết kế bao da ngang, bao da dọc trong 1 mặt hoặc trong 2 mặt. Bao đeo thẻ, bao đeo thẻ trưởng phòng, bao đeo thẻ phó phòng, bao đeo thẻ nhân viên, bao đeo thẻ

Dây đeo thẻ cao cấp XANH DƯƠNG 2020

Dây đeo thẻ cao cấp XANH DƯƠNG 2020 Chất liệu bao da: Được lựa chọn mẫu da đẹp nhất, đường may đều, thiết kế bao da ngang, bao da dọc trong 1 mặt hoặc trong 2 mặt. Bao đeo thẻ, bao đeo thẻ phòng chăm sóc khách hàng, bao đeo thẻ phòng nghiên cứu và phát