Bao đeo thẻ xanh lá cây

Bao đeo thẻ xanh lá cây Bao nhựa uhoo , bao nhựa uhoo trưởng phòng, bao nhựa uhoo phó phòng, bao nhựa uhoo nhân viên, bao nhựa uhoo kế toán, bao nhựa uhoo phòng kinh doanh, bao đeo thẻ xanh lá cây Chất liệu bao nhựa: Được lựa chọn loại nhựa cứng, đẹp và chất