Nhận in dây đeo thẻ văn phòng

Nhận in dây đeo thẻ văn phòng       – Chất liệu: satin in chuyển nhiệt màu – Dây đeo thẻ: có các kích thước 2cmx45cm – Phụ kiện: khóa oval hoặc khóa khỉ + nút chặn tròn cao cấp Hàn Quốc – Thời gian làm mẫu: 1 ngày với số lượng 100 sợi trở lên – Thời

Dây đeo thẻ Good luck 2020

Dây đeo thẻ Good luck 2020 Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ hòa bình, dây đeo thẻ tự do, dây đeo thẻ tân bình, huỳnh khương ninh, dây đeo thẻ bến nghé, dây đeo thẻ bến thành, dây đeo thẻ cô giang, dây đeo thẻ Good luck 2020 – Chất liệu: satin in chuyển nhiệt màu

Dây đeo thẻ ngựa bay vàng 2020

Dây đeo thẻ ngựa bay vàng 2020 Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ hòa bình, dây đeo thẻ tự do, dây đeo thẻ tân bình, huỳnh khương ninh, dây đeo thẻ bến nghé, dây đeo thẻ bến thành, dây đeo thẻ cô giang, dây đeo thẻ ngựa bay vàng 2020 – Chất liệu: satin in chuyển