Dây đeo thẻ IMBEE 2020

Dây đeo thẻ IMBEE 2020 Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ chủ tịch, dây đeo thẻ giám đốc , dây đeo thẻ phó giám đốc,