Phụ kiện tổ chức sự kiện

Phụ kiện tổ chức sự kiện Phụ kiện tổ chức sự kiện còn thể hiện sự thống nhất, đoàn kết, gắn bó của thành viên trong tập thể, nổi bật lên logo, thương hiệu của tổ chức. Thông tin sản phẩm – Chất liệu: Satin     – Phụ kiện: có các kích thước 2cmx10cm,