Bao đeo thẻ xanh lá cây

Bao đeo thẻ xanh lá cây Bao nhựa uhoo , bao nhựa uhoo trưởng phòng, bao nhựa uhoo phó phòng, bao nhựa uhoo nhân viên,

Bao da simili vàng

Bao da simili vàng   Bao da cao cấp  chủ tịch, bao da cao cấp  giám đốc , bao da cao cấp  phó giám đốc,

Dây đeo thẻ mặt cười

Dây đeo thẻ mặt cười Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ phụ huynh, dây đeo thẻ bảo vệ, dây đeo thẻ lao công, dây đeo

Bao da Simili tím

Bao da Simili tím Bao da cao cấp  chủ tịch, bao da cao cấp  giám đốc , bao da cao cấp  phó giám đốc, bao

Bao da Simili cao cấp màu xanh lá

Bao da Simili xanh lá cây

Bao da Simili xanh lá cây Bao da cao cấp  trưởng phòng, bao da cao cấp  phó phòng, bao da cao cấp  nhân viên, bao

Dây đeo thẻ M.A

Dây đeo thẻ M.A Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ tân phú, dây đeo thẻ tân quý, dây đeo thẻ gò dầu, dây đeo thẻ

Bao nhựa Uhoo xanh lá cây

Bao nhựa Uhoo xanh lá cây Bao nhựa uhoo , bao nhựa uhoo lớp trưởng, bao nhựa uhoo lớp phó học tập, bao nhựa uhoo

Dây đeo thẻ Satin

Dây đeo thẻ Satin Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ phòng chăm sóc khách hàng, dây đeo thẻ phòng nghiên cứu và phát triển, dây

Dây móc khóa B.Duck

Dây móc khóa B.Duck Dây móc khóa , dây móc khóa hiệu trưởng, dây móc khóa hiệu phó, dây móc khóa tổ trưởng bộ môn,

Dây đeo thẻ lụa giọt lệ

Dây đeo thẻ lụa giọt lệ Dây đeo thẻ , dây đeo thẻ lớp trưởng, dây đeo thẻ lớp phó học tập, dây đeo thẻ

Dây móc khóa Doraemon

Dây móc khóa Doraemon Dây móc khóa phòng bán hàng, dây móc khóa phòng quan hệ công chúng, dây móc khóa phòng đào tạo, dây

Bao đeo nhưa uhoo đỏ

Bao đeo nhưa uhoo đỏ Bao nhựa uhoo , bao nhựa uhoo hiệu trưởng, bao nhựa uhoo hiệu phó, bao nhựa uhoo tổ trưởng bộ