Dây móc khóa 12345

Dây móc khóa 12345 Dây đeo thẻ, dây móc khóa phòng chăm sóc khách hàng, dây móc khóa phòng nghiên cứu và phát triển, dây móc khóa bảo vệ, dây móc khóa lao công, dây móc khóa thợ kĩ thuật, dây móc khóa 12345 – Móc khoá: có các kích thước 2cmx10cm, 2cmx12cm, 2cmx15cm –

Bao đeo nhựa ngang

Bao đeo nhựa ngang Bao nhựa cao cấp, bao nhựa thời trang, bao nhự học sinh, bao nhựa giáo viên, bao đeo nhựa ngang Chất liệu bao nhựa: Được lựa chọn loại nhựa dẽo bèn, đẹp và chất lượng, thiết kế bao nhựa ngang, bao nhựa ngang trong 2 mặt. Hình dáng: bao nhựa ngang

Dây đeo thẻ NB

Dây đeo thẻ NB Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ trưởng phòng, dây đeo thẻ phó phòng, dây đeo thẻ nhân viên, dây đeo thẻ kế toán, dây đeo thẻ phòng kinh doanh, dây đeo thẻ NB  – Chất liệu: satin in chuyển nhiệt màu – Dây đeo thẻ: có các kích thước 2cmx45cm – Phụ kiện: khóa

Dây đeo thẻ lụa

Dây đeo thẻ lụa Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ phòng bán hàng, dây đeo thẻ phòng quan hệ công chúng, dây đeo thẻ phòng đào tạo, dây đeo thẻ phòng ngân quỹ, dây đeo thẻ phòng công nghệ thông tin, dây đeo thẻ lụa – Chất liệu: lụa in chuyển nhiệt màu – Dây đeo

Bao da nâu cao cấp A1

Bao da nâu cao cấp A1 Bao da cao cấp  , bao da cao cấp  lớp trưởng, bao da cao cấp  lớp phó học tập, bao da cao cấp  tổ trưởng, bao da cao cấp  tổ viên, bao da cao cấp  phó lao động, bao da nâu cao cấp A1 Chất liệu bao da: Được lựa

Bao da cao cấp xanh lá cây A2

Bao da cao cấp xanh lá cây A2   Bao da cao cấp  phòng bán hàng, bao da cao cấp  phòng quan hệ công chúng, bao da cao cấp  phòng đào tạo, bao da cao cấp  phòng ngân quỹ, bao da cao cấp  phòng công nghệ thông tin, bao da cao cấp xanh lá cây

Bao da cao cấp hồng A1

Bao da cao cấp hồng A1 Bao da cao cấp, bao da cao cấp  chủ tịch, bao da cao cấp  giám đốc , bao da cao cấp  phó giám đốc, bao da cao cấp  thư kí chủ tịch, bao da cao cấp  thư kí giám đốc, bao da cao cấp hồng A1 Chất liệu bao

Dây đeo thẻ lụa đen

Dây đeo thẻ lụa đen Dây đeo thẻ , dây đeo thẻ thư kí, dây đeo thẻ bí thư, dây đeo thẻ thủ quỷ, dây đeo thẻ phó văn nghệ, dây đeo thẻ phó trật tự, dây đeo thẻ lụa đen  – Chất liệu: lụa in chuyển nhiệt màu – Dây đeo thẻ: có các kích thước

Dây đeo thẻ lụa xanh dương

Dây đeo thẻ lụa xanh dương Dây đeo thẻ , dây đeo thẻ lớp trưởng, dây đeo thẻ lớp phó học tập, dây đeo thẻ tổ trưởng, dây đeo thẻ tổ viên, dây đeo thẻ phó lao động, dây đeo thẻ lụa xanh dương – Chất liệu: lụa in chuyển nhiệt màu – Dây đeo thẻ: có